FOLDRAR

Här hittar du marknadens lägsta priser på foldrar!


  Toppkvalitet med färgtryck på en eller två sidor
  Från 90 g till 350 g papper
  Många användningsområden
 
Samtryck Ja
Produktionstid 3 vardagar
Betalning Efter mottagning
Miljö Ja, Svanenmärkt
DINA MÖJLIGHETER
(st.)
(st.)
Alla priser är angivna utan moms
Gratis Frakt
Type << 700 st. 800 st. 900 st. 1 000 st. 1 100 st. 1 200 st. 1 300 st. >>
90g Offsetpapper 3 038 1 3 201 1 3 365 1 3 528 1 3 694 1 3 861 1 4 024 1
120g offset-papper 3 093 1 3 267 1 3 431 1 3 605 1 3 781 1 3 951 1 4 125 1
200g offset-papper 3 535 1 3 765 1 4 001 1 4 235 1 4 469 1 4 707 1 4 943 1
300g offset-papper 3 772 1 4 036 1 4 302 1 4 570 1 4 840 1 5 107 1 5 377 1
135g Återvunnet papper 3 253 1 3 446 1 3 636 1 3 830 1 4 027 1 4 223 1 4 414 1
170g Återvunnet papper 3 351 1 3 557 1 3 761 1 3 967 1 4 177 1 4 387 1 4 594 1
250g Återvunnet papper 3 891 1 4 174 1 4 457 1 4 741 1 5 024 1 5 311 1 5 600 1
130g Silk-papper 2 552 3 2 711 3 2 867 3 3 022 3 3 183 3 3 344 3 3 503 3
170g Silk-papper 2 617 3 2 783 3 2 951 3 3 117 3 3 287 3 3 457 3 3 623 3
250g Silk-papper 3 027 3 3 247 3 3 474 3 3 698 3 3 922 3 4 150 3 4 380 3
350g Silk-papper 3 203 3 3 448 3 3 700 3 3 946 3 4 199 3 4 449 3 4 703 3
275g Gmund Verge White 7 716 1 8 528 1 9 342 1 10 156 1 10 982 1 11 810 1 12 639 1
275g Gmund Verge Creme 7 716 1 8 528 1 9 342 1 10 156 1 10 982 1 11 810 1 12 639 1
260g Chromokartong 3 681 3 3 936 3 4 193 3 4 351 3 4 707 3 4 966 3 5 148 3
Plast, 125 mikron 5 214 1 5 677 1 6 137 1 6 597 1 7 071 1 7 543 1 8 015 1
Plast, 250 mikron 6 519 1 7 158 1 7 797 1 8 436 1 9 093 1 9 751 1 10 407 1
1: Digitaltryck, 2: Offsettryck, 3: Samtryck